Relevante wetswijzigingen

Mei 2021

Het wetsvoorstel om de medische toets door het UWV van het re-integratieverslag per 01-09-2021 te laten vervallen gaat voorlopig niet door!

Het betreffende wetsvoorstel is controversieel verklaard.

De vermoedelijke ingangsdatum zal waarschijnlijk niet eerder dan ergens in 2022 zijn.

Het wetsvoorstel was als volgt:

Per 1 septermber 2021 zal de verzekeringsarts van het UWV bij de WIA aanvraag van de werknemer, niet meer toetsen of de begeleiding door de bedrijfsarts in de afgelopen peeriode van arbeidsongeschiktheid juist is geweest. Evenmin zal de verzekeringsarts toetsen of de belastbaarheid van de werknemer juist is vastgesteld. De beoordeling van het re-integratieverslag zal vanaf september alleen door de arbeidsdeskundige van het UWV worden gedaan die zonodig bij vragen de bedrijfsarts kan consulteren. Naar verwachting zal hierdoor ca. 10% minder loonsancties worden opgelegd. Let wel! Bovenstaande geldt alleen voor het toetsen van het re-integratieverslag. Het vaststellen van de belastbaarheid voor de WIA beoordeling zal de verzekeringsarts van het UWV blijven doen. Daardoor kan er een verschil optreden tussen de belastbaarheid zoals de bedrijfsarts die heeft vastgesteld en die de verzekeringsarts heeft vastgesteld. Hier kan de werknemer nadeel van ondervinden. Dit risico is bewust geaccepteerd door de overheid bij de besluitvorming.