Uitleg over de Wet Verbetering Poortwachter

 

Wetsinfo

Op 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) in werking getreden waarbij werkgever en werknemer verplicht worden er alles aan te doen om een beroep op een uitkering te voorkomen.

Dit betekent dat de werkgevers erg hun best moeten doen om hun werknemers te herplaatsen. Dat kan in het eigen werk of in ander werk intern of extern. Doe je dat als werkgever niet goed dan kan het UWV een loonsanctie opleggen waardoor de werkgever in principe een jaar lang het loon moet doorbetalen uit eigen middelen, want deze loondoorbetaling wordt niet door uw verzekering betaald. Voorkomen dat u deze loonsanctie krijgt is dus belangrijk. Maar even goed wordt in ca. 10% van de WIA aanvragen een loonsanctie opgelegd. Dat is ruim 5000 keer per jaar of wel zo’n 100 keer per week.
Zorg dat u daar niet bij hoort!

 

Doel van de Wet

De Wet Verbetering Poortwachter heeft tot doel het beroep op (arbeidsongeschiktheids)uitkeringen te verminderen.
Daartoe worden aan werkgevers en aan werknemers vergaande verplichtingen opgelegd om er alles, maar dan ook alles, aan te doen, om de werknemer duurzaam in betaalde arbeid te re-integreren. Dat re-integreren kan in het oorspronkelijke werk, in aangepast werk, in ander werk of werk bij een andere werkgever en in deze volgorde. Een andere werkgever komt pas in beeld als er intern geen mogelijkheden bestaan tot herplaatsing of nadat de werknemer bijna 1 jaar ziek is geweest (maar daar zijn uitzonderingen op).
 

Zorg dat u weet waar het over gaat

De praktijk leert dat veel werkgevers het allemaal overlaten aan de arbodienst of zelf proberen er maar het beste van te maken. Het is ook niet te doen om alles op te zoeken op internet. Want je weet niet waar je het moet zoeken en het kost allemaal veel tijd om het te vinden en te begrijpen. Op de download-pagina vindt u overigens alle wettelijke informatie die van belang is. Omdat er veel onwetendheid is bij werkgever over de wetgeving heb ik als hulpmiddel mijn Handboek WVP geschreven. Ik leg u alle belangrijke zaken in het handboek uit. Het boek heeft 4 delen. Ik raad u aan eens naar de inhoudsopgave te kijken.


De werkgever is verantwoordelijk
De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk voor alle activiteiten, ook voor die van de ingehuurde derden en voor het eind resultaat. En is het resultaat onvoldoende en heeft de werkgever iets verkeerd gedaan of nagelaten, dan kan het UWV een loondoorbetalingsverplichting (loonsanctie) opleggen van maximaal 52 weken. Dat is al gauw een kostenpost van (bij een full-timer) meer dan € 20.000 en dat bedrag is niet verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij. Dat moet de werkgever uit eigen middelen betalen! 

Zorg dat u het goed doet en dat kan!
Het belang is daarom groot het goede te doen, dat op tijd te doen en een voldoende resultaat te behalen of minimaal aantoonbaar te maken dat u er alles aan heeft gedaan een voldoende resultaat te bereiken. En bij die inspanning komt nogal wat kijken!
Want wat moet je precies doen? En wanneer? En wie doet dat of wie doet wat? En hoe doe je dat of wanneer vindt het UWV het voldoende?
In mijn handboek geef ik antwoord op al deze vragen.
Ik weet zeker dat het handboek voor u zijn geld dubbel en dwars waard is! Want met dit handboek kunt u doen wat de wetgever van u verlangt en kunt u tevens een loonsanctie voorkomen!