Programma van de Training WVP

In deze training leert u

- Hoe u een loonsanctie van het UWV kunt voorkomen die u al snel zo'n € 25.000 kan kosten.

- Hoe het UWV uw re-integratie-inspanningen precies toetst.

- Hoe u de activiteiten van uw Arbodienst kunt optimaliseren en hoe u goede adviezen van uw bedrijfsarts krijgt.

- Hoe u zelf tijdig en de juiste acties onderneemt tijdens de loop van de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer.

- Hoe de relevante wetgeving van invloed is op uw re-integratie activiteiten.

- Hoe u de re-integratie en begeleiding van uw werknemer vorm kunt geven.

 

Doelgroep

Deze training is m.n. van belang voor werkgevers, personeelsmanagers, consulenten, casemanagers, leidinggevenden, re-integratiebegeleiders, arbodiensten en verder iedereen die professioneel bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en verzuim is betrokken.

 

Programma

- Relevante wetgeving

- Rechten en plichten werknemer en werkgever

- Tijdspad over 104 weken met actiepunten

- Formulieren van het UWV

- Medisch geheim en wat kun je ermee

- Rollen van arbeidsdeskundigen, casemanagers, bedrijfsartsen, consulenten, re-integratiecoaches

- Functionele mogelijkheden lijst (FML), Inzetbaarheidsprofiel (IZP), arbeidsmogelijkhedenlijst (AML)

- Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR, geldig vanaf september 2021)

- Optimalisatie van uw arbodienst

- Re-integratievolgorde in spoor 1

- Re-integratie in spoor 2; wanneer en wat mag je verwachten van een re-integratiebedrijf

- Inzicht in hoe het UWV uw re-integratie-inspanningen toetst

- De rol van de arbeidsdeskundige en de verzekeringsarts binnen het UWV

- Wat de begrippen adequaat, duurzaam, tijdig en passend in de praktijk precies inhouden

- Deskundigenoordelen

- Tips en adviezen voor uw praktijk

- Oefenen met real-cases

 

Docent

Rob Joosten

 

Cursusmateriaal

Wordt bij de reguliere cursus deels ter plekke uitgereikt en deels door de cursus administratie van Berghauser-Pont waaronder het Handboek WVP, mijn powerpoint presentatie, diverse achtergrond informatie in een map (of digitaal).