Handboek versies

Versie januari 2020, 7e druk
Voorwoord  Geactualiseerd.
13  Tekst toegevoegd en geactualiseerd.
15  Tekst onder 2 e bullit verduidelijkt.
27  art 19aa lid 1 ZW toegevoegd
60  Tekst aangepast i.v.m. wijzigingen in Arbowet per juli 2017 en januari 2018.
69   Richtlijn psychische klachten is in 2019 vernieuwd door de NVAB
74   Tekst m.b.t. vrijwillige medische keuring toegevoegd
85/86   Tekst aangepast. Tevens de MKB verzuim-ontzorg-verzekering opgenomen in tekst
129   Info over de Leidraad passend werk van het AKC toegevoegd.
149   info over AVG toegevoegd
171   "met zijn (duurzame) beperkingen toegevoegd. Inkomensvoorziening gewijzigd in inkomensverzekering
180   Tekst voor payrollbedrijven aangepast ivm inwerkingtreding WAB
185   Tekst uitgebreid m.b.t. AOW gerechtigde werknemer
193   Aantal eisen aan het DO toegevoegd
198   Tekst geactualiseerd m.b.t. de premie vaststelling
199   Tekst toegevoegd m.b.t. eigenrisicodragen en spoor 1
213   Tekst geactualiseerd aan de Werkwijzer Poortwachter
255   Tekst onder 2a verduidelijkt m.b.t. activiteit bij 2 en 6 weken
300   Wijzigingen in art 13 en 14 van de Arbowet opgenomen.
307   BW 7:art 669 geactualiseerd
312   BW 7: art 671b geactualiseerd
329   Transitievergoeding hoofdstuk aan situatie per 01-01-2020 aangepast
330   Tekst aangepast m.b.t. flexwerkers ivm intrede WAB
330   Tekst WW verkort en tekst toegevoegd n.a.v. wijzigingen in Arbowet
331   WAB met voornemens van de overheid toegevoegd.
332   linken geactualiseerd
Trefwoorden   8 weken, eigenrisicodragen en spoor 1 toegevoegd.

Versie maart 2017 (6e druk)
Deze druk bevat een aantal wijzigingen i.v.m. de nieuwe "Werkwijzer Poortwachter" die UWV heeft uitgebracht en die de oude "werkwijzer RIV toets in de praktijk" vervangt. Tevens is in deze versie een aantal andere wijzigingen en actualisaties opgenomen. Het complete overzicht van wijzigingen in mijn handboek staat hieronder.
Index: Hs 2.11 Namen RIV formulieren aangepast, min of meer wordt zo dicht mogelijk, hst tav RI plan toegevoegd

 

Versie januari 2016 (5e druk)

Versie juli 2015 (4e druk)

Versie januari 2015 (3e druk)

Versie september 2014 (2e druk)

Versie december 2013 (1e druk)


--