Het Handboek Wet Verbetering Poortwachter is een uitgebreid naslagwerk over alles wat met de Wet Verbetering Poortwachter en raakvlakken daarmee te maken heeft. Ik noem er een paar zoals arbeidsongeschiktheid, verzuim, passende arbeid, re-integratie, wetgeving, UWV, arbodiensten en re-integratiebedrijven. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid krijgt u als werkgever of werknemer met veel, min of meer onbekende, zaken van doen. En uw gesprekspartners in dat proces zijn professionals die meestal meer verstand van zaken hebben dan u. 
De praktijk wijst uit dat in zo´n 10% van de gevallen een werkgever toch het verkeerde heeft gedaan of niet tijdig de juiste acties heeft ondernomen, ondanks zijn goede bedoelingen en de hulp die hij daarbij heeft gekregen. In dat geval kan het UWV aan de werkgever een loondoorbetalingsverplichting opleggen van maximaal 1 jaar die de werkgever uit eigen zak moet betalen. Dat bedrag is nl. niet verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij. Zo´n loonsanctie is dan een behoorlijke schadepost van soms meer dan 20.000 duizend euro!
Ik hoor vaak van werkgevers dat zij graag eerder meer kennis van de WVP hadden gehad zodat zij tijdig hadden kunnen ingrijpen. Maar nergens konden overzichtelijke of betrouwbare informatie krijgen. Overal is wel iets te vinden maar er is geen complete, praktische en betrouwbare informatiebron waar alle zaken bij elkaar staan. Dit boek voorziet in die behoefte. Met dit boek weet u wat u moet doen, waarom en wanneer u dat moet doen en kunt u op gelijk niveau communiceren met alle professionals die uw pad kruisen. En het scheelt bovendien een hoop zoekwerk. Dit boek is daarom niet alleen een aanrader voor werkgevers en werknemers maar ook voor andere betrokkenen zoals zoals arbodiensten, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, re-integratiebedrijven, opleidingsinstituten, personeelsmanagers, leidinggevenden e.d.. 
Met dit boek wordt U een professional en dat kan een hoop ellende en geld besparen. 
Uw investering in dit boek is elk geval in no-time terugverdiend.