Uitleg / info WVP - AMOZ, Handboek Wet Verbetering Poortwachter

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Uitleg / info WVP

De Wet Verbetering Poortwachter
De Wet Verbetering Poortwachter heeft tot doel de instroom in de WIA te verminderen.
Daartoe worden aan werkgevers en werknemers ver gaande verplichtingen opgelegd om er alles, maar dan ook alles, aan te doen, dat de werknemer duurzaam in betaalde arbeid re-integreert. Dat re-integreren kan in het oorspronkelijke werk, in aangepast werk, in ander werk of werk bij een hele andere werkgever en in deze volgorde. Een andere werkgever komt pas in beeld als er intern geen mogelijkheden bestaan tot herplaatsing of nadat de werknemer bijna 1 jaar ziek is geweest (maar daar zijn uitzonderingen op).

De praktijk leert dat veel werkgevers het allemaal overlaten aan de arbodienst of zelf proberen er maar het beste van te maken. Het is ook niet te doen om alles op te zoeken op internet. Want je weet niet waar je het moet zoeken en het kost allemaal veel tijd om het te vinden en te begrijpen. Vanuit die behoefte heb ik mijn Handboek WVP
geschreven. Ik leg u alle belangrijke zaken in het handboek uit. Het boek heeft 4 delen.
Het 1e deel geeft een snel overzicht van wanneer u wat moet (laten) doen. En wilt u verdieping? Dan vindt u dat in hoofdstuk 2. In het 3e hoofdstuk laat ik u zien hoe het UWV de re-integratie inspanningen precies toetst. Het 4e deel betreft de bijlagen zoals de functionele mogelijkheden lijst, wetsteksten die in het boek aangehaald wordt en uitspraken van de Hoge Raad die van belang zijn.

De werkgever is verantwoordelijk

De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk voor alle activiteiten, ook voor die van de ingehuurde derden en voor het eind resultaat. En is het resultaat onvoldoende en heeft de werkgever iets verkeerd gedaan of nagelaten, dan kan het UWV een loondoorbetalingsverplichting (loonsanctie) opleggen van maximaal 52 weken. Dat is al gauw een kostenpost van bij een full-timer van meer dan € 20.000 en dat bedrag is niet verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij. Dat moet de werkgever uit eigen middelen betalen! Het UWV legt een loonsanctie op in
meer dan 10% van de WIA aanvragen (en dat is ca. 120 keer per week).

Zorg dat u het goed doet en dat kan!
Het belang is daarom groot het goede te doen, dat op tijd te doen en een voldoende resultaat te behalen of minimaal aantoonbaar te maken dat u er alles aan heeft gedaan een voldoende resultaat te bereiken. En bij die inspanning komt nogal wat kijken!
Want wat moet je precies doen? En wanneer? En wie doet dat of wie doet wat? En hoe doe je dat of wanneer vindt het UWV het voldoende?
In mijn handboek geef ik antwoord op al deze vragen.
Ik weet zeker dat dit handboek voor u zijn geld dubbel en dwars waard is! Want met dit handboek kunt u doen wat de wetgever van u verlangt en kunt u tevens een loonsanctie voorkomen!

Hier vindt u meer over hoe het handboek er uit ziet.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu