Cursus WVP - AMOZ, Handboek Wet Verbetering Poortwachter

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Cursus WVP

Wet Verbetering Poortwachter in de praktjk
1 daagse cursus

*****  Hier direct aanmelden voor de inschrijving van deze cursus op 12 mei 2020 *****.


Aan deze cursus zijn voor arbeidsdeskundigen door de NVvA 5 PE (studie) punten toegekend.

*****  Indien u meer informatie wilt over een training op maat of een incompany training, klik dan hier *****.


Weet wat u moet doen als uw werknemer langdurijg arbeidsongeschikt is en voorkom zo een loonsanctie van het UWV.

In deze training leert u hoe

 • u een loonsanctie van het UWV kunt voorkomen die al gauw € 25.000 kan kosten

 • het UWV uw re-integratie inspanningen toetst

 • u de activiteiten van uw arbodienst kunt optimaliseren en u goede adviezen van uw bedrijfsarts krijgt

 • u tijdig en zelf de juiste acties kunt ondernemen tijdens de ziekte van uw werknemer en tijdens stagnaties

 • de relevante wetgeving van invloed is op uw re-integratie inspanningen

 • u de re-integratie van uw werknemer goed kunt vorm geven.

__________________________________________________________________________________________________

Aanleiding
Op 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) in werking getreden waarbij werkgever en werknemer verplicht worden er alles aan te doen om een beroep op een uitkering te voorkomen.

Dit betekent dat de werkgevers erg hun best moeten doen om hun werknemers te
herplaatsen. Dat kan in het eigen werk of in ander werk intern of extern. Doe je dat als werkgever niet goed dat kan het UWV een loonsanctie opleggen waardoor de werkgever in principe een jaar lang het loon moet doorbetalen uit eigen middelen, want deze loondoorbetaling wordt niet door de verzekering betaald. Voorkomen dat u deze loonsanctie krijgt is dus belangrijk. Maar even goed wordt in ca. 12% van de WIA aanvragen een loonsanctie opgelegd. Dat is ruim 6000 keer per jaar of wel zo’n 120 keer per week.
Zorg dat u daar niet bij hoort!

Inhoud en resultaat
De relevante wetgeving rond de WVP wordt op een praktische manier uiteengezet, waarbij u:

 • leert welke formulieren UWV van belang vindt,

 • leert hoe u de re-integratie van uw werknemer vorm kunt geven zowel intern als extern en wat u moet doen als de boel stagneert,

 • inzicht krijgt in de wettelijke bepalingen,

 • leert hoe u de activiteiten van uw arbodienst c.q. bedrijfsarts kunt optimaliseren,

 • leert hoe het UWV uw re-integratie inspanningen toetst en

 • u krijgt tips hoe u een loonsanctie kunt voorkomen.

Kortom, alle belangrijke zaken in één dag op een rij.
Om het zo interactief mogelijk te maken, mag u ook uw
eigen praktijkcases inbrengen.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor werkgevers, arbodiensten, personeelsfunctionarissen, leidinggevenden, verzuimconsulenten, re-integratiebegeleiders, casemanagers en verder iedereen die professioneel betrokken is bij ziekte en verzuim.

Programma

 • Relevante wetgeving

 • Rechten en plichten werknemer en werkgever

 • Tijdspad van 1 tot 104 weken

 • Formulieren UWV

 • Medisch geheim

 • Rollen van de arbeidsdeskundige, bedrijfsarts, casemanager, re-integratiecoach

 • Functionele mogelijkheden(lijst), belasting en belastbaarheid en volledige ongeschiktheid

 • Optimalisatie van de arbodienst

 • Re-integratie volgorde spoor 1

 • Re-integratie spoor 2,wanneer, waarom en wat mag je verwachten van een re-integratiebedrijf

 • Inzicht in hoe het UWV de re-integratie inspanningen toetst, toetsingskader en schema

 • Begrippen: adequaat, tijdig, duurzaam, passend

 • WIA soorten

 • Deskundigenoordelen

 • 12 tips om een loonsanctie te voorkomen

 • Oefenen met praktijkcases (door de hele cursus)


Docent
Docent is Rob Joosten. Hij is gecertificeerd en geregistreerd arbeidsdeskundige en heeft al meer dan 20 ervaring op het gebied van arbeidsongeschiktheid, re-integratie en personeelswerk. Rob is specialist op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter en is auteur van het Handboek Wet Verbetering Poortwachter dat bij het cursusmateriaal wordt verstrekt.

Cursusmateriaal
Op de cursus ontvangt u naast de handouts van de presentatie ook het Handboek Wet Verbetering Poortwachter en een reader met achtergrondmateriaal. Deze laatste kunt u desgewenst digitaal ontvangen.

Aanmelden
De volgende cursus staat gepland voor 26 juni en 13 november 2018. Aanmelden kan door hier te klikken.
U komt dan terecht op de website van mijn uitgever waar u uw bestelling kunt voltooien.
Voor een incompany training of een training op maat of voor meer info klikt u
hier.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu